1. HOME
  2. HOME
  3. LIÊN HỆ
  • Mẫu nhập

LIÊN HỆ

 

Sanshin Metal Working là nhà máy sản xuất giá đỡ công nghiệp và thiết bị cho công tác phân phối lưu trữ , góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền công nghiệp tự động hóa và phân phối lưu trữ hàng hóa.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax hoặc theo mẫu dưới đây, nếu bạn có câu hỏi về các thiết bị phân phối lưu trữ, thiết bị nghiên cứu , thí nghiệm,hoặc bãi đỗ xe

 

Liên lạc qua điện thoại và fax

Please contact us by the following telephone or fax numbers.
Inquiry about sales and products catalog

Tel : +84-24-3203-3434 Fax : +84-24-3203-3434

 

Mẫu điền câu hỏi của khách hàng

Sử dụng thông tin được gửi với mẫu sau

Thông tin được gửi trong biểu mẫu sau sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được nêu trong phần "Sử dụng thông tin khách hàng gửi đến trang web này" được nêu dưới đây. Bằng cách nhấp vào nút "Gửi" bên dưới, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này. Thông tin khách hàng gửi đến trang web này được xử lý theo chính sách bảo mật của công ty mà bạn có thể truy cập tại đây here (chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật).

 

Sử dụng thông tin khách hàng gửi đến trang web này.

Thông tin khách hàng được sử dụng để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.

・Tiến hành nghiên cứu thị trường và xử lý đăng ký / xác nhận.
・Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới.
・Xác nhận / trả lời các câu hỏi của khách hàng.

 

Thông tin khách hàng cũng được sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ mới.

・Cải thiện trang web và cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
・Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
・Xác định mục đích, yêu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có và phát triển dịch vụ mới.

 

Tên liên hệ 【yêu cầu】
Công ty/ Tổ chức 【yêu cầu】
Email 【yêu cầu】
Thành phố(Tỉnh)/ Quận(huyện)/phường(xã)
Điện thoại
fax
Sản phẩm quan tâm 【yêu cầu】

Câu hỏi của tôi về 【yêu cầu】

Khác (Hãy giải thích chi tiết ở hộp thoại dưới đây)