1. HOME
  2. SANSHIN Hanoi
  3. about
  4. greetings

LỜI CHÀO

 

Lời chào từ Tổng Giám Đốc

Greetings

Sanshin đã và đang đóng góp cho xã hội Nhật Bản bằng cách: Cải tiến phương thức sản xuất, Cung cấp những sản phẩm và hệ thống tối ưu, linh hoạt. Thêm vào đó, để đáp ứng sự tín nhiệm của khách hàng từ Hokkaido tới Kyushu chúng tôi đã thành lập một trong những nhà máy có năng lực sản xuất tốt nhất tại Nhật Bản ở Fukushima. Sanshin đã, đang và sẽ nghiên cứu, phát triển các giải pháp “Kiểm soát không gian” dựa trên các yếu tố “Sáng tạo mở” “Phản ứng linh hoạt” “Thân thiện với môi trường”.

Greetings