• Lĩnh vực sản phẩm kết cấu, xây dựng

  Tạo ra không gian sản xuất

 • Lĩnh vực thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm

  Hỗ trợ không gian nghiên cứu

 • Nhà máy trồng rau sạch

  Cung cấp nguồn rau an toàn và ổn định

 • Hệ thống lưu trữ hàng hóa và thư viện thông minh

  Tối ưu hóa không gian lưu trữ