1. HOME
  2. ภาษาไทย
  3. ผลิตภัณฑ์รถกระบะ
  4. แนะนำโชว์รูม

ข่าวสาร

 

แนะนำโชว์รูม

showroom

มุมมองจากด้านบนของโชว์รูมชั้น 5

smarttanakon

SMART TANACON

การจัดการคลังสินค้าบนระบบพาเลทแร็คไฟฟ้าซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
ในการนำของเข้าหรือออกจากคลังสินค้าได้โดย “ค้นหาง่าย สะดวกรวดเร็ว”

visionsystem

360°Vision System (Omni Vision System)

ด้วยเทคโนโลยีการอ่าน 360°จึงเป็นระบบที่
สามารถอ่านบาร์โค้ดที่พิมพ์บนวัตถุทรงกลมได้อย่างแม่นยำ

multivisionsystem

Multivision System
เครื่องดังกล่าวจะอ่านบาร์โค้ดทั้งหมดที่อยู่ในแพ็คเกจ
แล้วเก็บข้อมูลจากนั้นจะสั่งปริ้นบาร์โค้ดสำหรับแพ็คเกจอัตโนมัติ

AutoLabelAttach

Auto Label Attach
ตัวเครื่องติดฉลากนี้สามารถปรับขนาดความกว้างและความสูง
ให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าได้โดยอัตโนมัติ

MDRHandlingsystem

MDR Handling system of ITOH DENKI

PickingSolution1

Picking solution  Total picking system
จะทำการตรวจสอบน้ำหนักสินค้าและแสดงผลที่ DPS (Direct Picking System)
แล้วทำการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทาง

PickingSolution2

Picking Solution

POSsystem

POS System (Point Of Sale)
ระบบการจัดการข้อมูลการขายสินค้าที่ใช้ในร้านค้าปลีก
Interactive KIOSK
เครื่องให้ข้อมูลขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ที่ร้านค้า, สถานที่สาธารณะ และ สถานีรพไฟ เป็นต้น