1. HOME
  2. ภาษาไทย
  3. เกี่ยวกับเรา
  4. รู้จักเรา

รู้จักเรา

 

รู้จักเรา

Greetings

SANSHIN มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและการบริการ เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ลูกค้าประทับใจ
เราได้จัดตั้งโรงงานที่ฟุคุชิมะขึ้น เป็นโรงงานแห่งนึงที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ ฮอกไกโด จนถึง เกาะคิวชู
SANSHIN ยังไม่หยุดที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อ “การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ตามนโยบายของบริษัท “สร้างสรรค์” “รวดเร็ว” และ “จริงใจ” เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

Greetings