• ระบบโครงสร้างทางสถาปัตย์

  จัดการพื้นที่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อุปกรณ์ในห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการ

  สนับสนุนพื้นที่การวิจัย

 • โรงเพาะปลูกระบบปิด

  นวัตกรรมโรงเพาะปลูกเพื่อผัก สด สะอาด

 • ระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ

  เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าและบริการ

สินค้าของบริษัทซันชิน ไทย

โบรชัวร์บริษัทซันชิน ไทย

จากนี้เป็นต้นไปได้มีการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เปิดตัวสินค้า

Medium duty boltless rack เปิดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ที่บริษัทซันชิน ไทย

ข่าวสาร