1. HOME
  2. ภาษาไทย
  3. โบรชัวร์บริษัทซั

แนะนำบริษัทซันชิน ไทย

 

จากนี้เป็นต้นไปได้มีการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทซันชิน ถือคติที่ว่า “จัดการพื้นที่”  (การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ)  ให้ใช้ประโยชน์อย่างถึงที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น ตามคำขอของลูกค้าร้านค้าอาหารปลีก, การเพิ่มจำนวนห้องเย็น, หรือ ความต้องการเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นในห้องเย็นขนาดเท่าเดิม
นอกจากนี้ ด้วยค่าแรงที่สูงขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่จำกัดทุกคนจึงคาดหวังที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย กลุ่มบริษัทซันชิน มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพื้นที่และพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

สินค้าโลจิสติกส์
สินค้าโลจิสติกส์

คุณสมบัติของชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

คุณสมบัติของชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

ในส่วนของพื้นที่ทางเดินสำหรับโหลดเมื่อไม่ได้โหลดงานจะกลายเป็นพื้นที่เปล่าประโยชน์

เราสามารถที่จะใช้พื้นที่เปล่าประโยชน์นั้นโดยใช้ mobile rack เพื่อลดช่องทางเดิน

คลังสินค้าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 2 ถึง 2.5เท่า เมื่อเปรีบเทียบกับการติดตั้งชั้นวางอยู่กับที่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับห้องเย็น

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า (TANACON) ประเภทต่างๆ

Super TANACON III

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้าแบบมาตรฐานโดยการติดตั้งรางกับพื้น

แบบนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

Non-rail TANACON III

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งรางที่พื้นสำหรับล้อ

ติดตั้งฟังก์ชั่นเพื่อให้สามารถวิ่งได้อย่างเสถียรถึงแม้ไม่มีรางก็ตาม

TANACON for the freezing warehouse

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

ชั้นวางพิเศษที่สามารถทำงานในสภาพความหนาวของในห้องเย็นได้

ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า

Smart TANACON

การติดตั้งในส่วน “Smart TANACON” เพิ่มที่ชั้นวางพาเลทไฟฟ้า ทำให้คุณสามารถจัดการโหลดสินค้าและจัดการสต๊อกของได้

ระบบการจัดการดังกล่าว WMS (ระบบการจัดการคลังสินค้า) (กำลังปรับปรุง)

  
  
  

วัตถุประสงค์ของบริษัทซันชิน ไทย คืออะไร

บริษัทซันชิน ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559 โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัท ซันชิน เมทอล เวิร์คกิ้ง จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชั้นวางสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของพวกเราคือการจำหน่ายชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเท่ากับที่ญี่ปุ่นโดยการนำเข้าชิ้นส่วนที่จำเป็นบางรายการจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการร่วมมือพัฒนาระบบกับโรงงานที่มีการผลิตในประเทศไทย
แนะนำบริษัทซันชิน ไทย
แนะนำบริษัทซันชิน ไทย
แนะนำบริษัทซันชิน ไทย
thai_pamphlet_logo.jpg
SANSHIN Thai CO.,LTD.

SANSHIN Thai CO.,LTD.

Address:5/1 4F And 5F Soi Nonthaburi 10, Bang Kraso, Muang Nonthaburi, Nonthaburi Thailand 11000

TEL:+66-2-194-0931
FAX:+66-2-194-0932